นาฬิกา

วันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2555

ชีวิตนักศึกษา

กกกก

แนะนำนักศึกษา

ประวัติ
นางสาวนูรีฮา   นามสกุล  ลอแม
การศึกษา  ปริญญสตรี
ประสบการณ์  กำลังศึกษาอยู่
งานอดิเรก  วิ่ง
สิ่งที่ชอบเพื่อนสนิท  นิอายูนี  บีรู