นาฬิกา

วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2555

5  มิ.ย.  2555
-  งานเวรประจำวันอังคารยืนต้อนรับนักเรียนมาโรงเรียนบ้านทุ่งชน
-  คุมแถวนักเรียนหน้าเสาธง
-  เข้าสอนนักเรียนตามตารางที่รับผิดชอบ

6  มิ.ย.  2555
-  ไปประชุมเงินกู้  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

7  มิ.ย.  2555
-  คุมแถวนักเรียนหน้าเสาธง
-  เข้าสอนนักเรียนตามตารางที่รับผิดชอบ
-  ซ้อมกีฬาให้นักเรียน

8  มิ.ย.  2555
-  คุมนักเรียนทำความสะอาดห้องเรียนและห้องน้ำ
-  คุมแถวนักเรียนหน้าเสาธง
-  อาจารย์นิเทศก์วิชาเอกมานิเทศก์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
-  เขียนมาตรฐาน/ตัวชี้วัดใน  ปพ.5  มัธยมศึกษา
-  ซ้อมกีฬาให้นักเรียน


11  มิ.ย.  2555
-  คุมนักเรียนทำความสะอาดห้องเรียนและห้องน้ำ
-  คุมแถวนักเรียนหน้าเสาธง
-  เข้าสอนนักเรียนตามตารางที่รับผิดชอบ
-  เขียนมาตรฐาน/ตัวชี้วัดใน  ปพ.5  ประถมศึกษา

12  มิ.ย.  2555
-  คุมนักเรียนทำความสะอาดห้องเรียนและห้องน้ำ
-  ประชุมร่วมกับท่านผู้บริหารสถานศึกษา  ครูพี่เลี้ยงและนักศึกษา  ครั้งที่  2
-  เข้าสอนนักเรียนตามตารางที่รับผิดชอบ
-  ซ้อมกีฬาให้นักเรียน


13  มิ.ย.  2555
-  คุมแถวนักเรียนหน้าเสาธง
-  ช่วยงานฝ่ายวิชาการทำปฎิทินของโรงเรียนบ้านทุ่งชน
-  อาจารย์นิเทศก์วิชาชีพครูมานิเทศก์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
-  เข้าสอนนักเรียนตามตารางที่รับผิดชอบ
-  ซ้อมกีฬาให้นักเรียน


14  มิ.ย.  2555
-  คุมนักเรียนทำความสะอาดห้องเรียนและห้องน้ำ
-  คุมแถวนักเรียนหน้าเสาธง
-  ได้มีส่วนร่วมในการจัดวันไหว้ครู
-  เข้าสอนนักเรียนตามตารางที่รับผิดชอบ
-  ซ้อมกีฬาให้นักเรียน


15  มิ.ย.  2555
-  คุมนักเรียนทำความสะอาดห้องเรียนและห้องน้ำ
-  คุมแถวนักเรียนหน้าเสาธง
-  ซ้อมกีฬาให้นักเรียน


18  มิ.ย.  2555
-  คุมนักเรียนทำความสะอาดห้องเรียนและห้องน้ำ
-  ซ้อมกีฬาให้นักเรียน
-  เข้าสอนนักเรียนตามตารางที่รับผิดชอบ
-  จัดทำป้ายค่ายคุณธรรม
-  ซ้อมกีฬาให้นักเรียน


19  มิ.ย.  2555
-  งานเวรประจำวันอังคารยืนต้อนรับนักเรียนมาโรงเรียนบ้านทุ่งชน
-  คุมแถวนักเรียนหน้าเสาธง
-  เข้าสอนนักเรียนตามตารางที่รับผิดชอบ
-  ซ้อมกีฬาให้นักเรียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น