นาฬิกา

วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันที่  28  พ.ค.  2555
-  เซ็นชื่อมาโรงเรียนบ้านทุ่งชน
-  08.00 - 08.30  น.  ทำกิจกรรมหน้าเสาธงพร้อมนักเรียน
-  09.30 - 10.30  น.  สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4  วิชาประวัติศาสตร์
-  ช่วยงานของโรงเรียน ช่วยแปะรายการหนังสือคืน
-  11.30 -  12.30  น.  พักรับประทานอาหารเที่ยง
-  12.30 -  13.30  น.   สอนนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่  1  วิชาประวัติศาสตร์
-  กิจกรรมทำพิธีละหมาด
-  บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน
-  รายงานการทำบล็อก
-  15.30  น.  กิจกรรมเข้าแถวกลับบ้าน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น