นาฬิกา

วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันที่  29  พ.ศ.  2555
-  เวรตอนเช้า  ตอนรับนักเรียนมาโรงเรียนบ้านทุ่งชน
-  เซ็นชื่่อมาโรงเรียนบ้านทุ่งชน
-  08.00 - 08.30  น.  ทำกิจกรรมหน้าเสาธงพร้อมนักเรียน
-  จัดเตรียมอุปกรณ์ที่จะจัดบอร์ด  เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก
-  09.30 - 10.30  น.  ไปสอนชั้นมํัธยมศึกษาปีที่  1  คาบที่  2  วิชาสังคมศึกษา
-  มารายงานการทำบล็อก
-  พักรับประทานอาหารเที่ยง
-  12.00 - 13.30  น.  จัดบอร์ดวันงดสูบบุหรี่  โลก
-  ทำกิจกรรมพิธีละหมาด
-  13.30 - 14.30  น.    ไปสอนชั้นมํัธยมศึกษาปีที่  1  คาบที่  5  วิชาสังคมศึกษา
-  เวลา  15.30  น.  กิจกรรมเข้าแถวกลับบ้าน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น